ЕКОСТАНЦІЇ

ЕКОСТАНЦІЇ

  Екостанція є базовою одиницею МЕУ. Екостанція приймає учених, які досліджують місцеве біорізноманіття та стан навколишнього природнього середовища. На території екостанції можна ознайомитись з новітніми екорішеннями в галузі сільського господарства, будівництва, енергетики та ін. Також на станції може бути хостел для учених і туристів.

ФУНКЦІЇ ЕКОСТАНЦІЇ

Наукова діяльність, спостереження:

• проведення первинної каталогізації біорізноманіття, утворення місцевих баз даних біорізноманіття, виявлення основних процесів і взаємозв’язків біорізноманіття та людини, виявлення напрямків подальшого моніторингу, виявлення факторів загрози біорізноманіттю і розроблення стратегії з їх усунення;
 • наукова діяльність із дослідження проблем зміни клімату, антропогенної діяльності, та впливу цих процесів на екосистеми України;
 • проведення наукових експериментів, розробка і випробовування природо-орієнтовних рішень;
 • видання наукових звітів про стан біорізноманіття і природних ресурсів певних територій;
 • проведення наукових заходів, конференцій, обговорення нагальних проблем в сфері біорізноманіття та захисту навколишнього середовища, організація наукових досліджень та експедицій;
 • організація експедицій з метою вивчення та мобілізації екологічних проектів, які мають на меті захист та збереження біорозмаїття в Україні та відновлення дикої природи. .

Захист і відновлення:

• попередження, зменшення та елімінація впливу небезпечних біологічних чинників на людей, тварин та навколишнє середовище;
 • перешкоджання деградації біологічного різноманіття та, за необхідності, зберігання або відновлення рівноваги різних біотопів, які перебувають під охороною (лісів, річок, ставків, парків, міських садів і т.д.), з урахуванням діяльності людини;
 • проведення заходів, спрямованих на попередження втрат, викрадання або використання з небезпечною метою мікроорганізмів, біологічних матеріалів або інформації;
 • збереження, захист та висаджування дерев, рослин, а також втілення заходів, направлених на збереження тварин;
 • розробка альтернативних ефективних моделей систем життєзабезпечення (інфраструктури) людини в умовах кліматичних викликів та втрат біорізноманіття;
 • збереження, захист, відновлення лісів, водних ресурсів, сприяння їх ефективному використанню ревайлдинг розораних та неефективно використовуваних земель, реконструкція видового складу локальних екосистем.

Інформування місцевих жителів про результати наукової роботи, знахідки та особливості місцевості:

• створення нових та підтримка вже існуючих об’єктів природно-заповідного фонду, сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
 • інформаційна підтримка та поширення обізнаності про наявні та зникаючі, рідкісні види тварин, ендемічні культурні рослини, реліктові рослини тощо;
 • підвищення екологічної свідомості та рівня обізнаності населення про значення біорізноманіття в житті людини та сучасні екологічні виклики.

ЕКОСТАНЦІІ МЕУ

Scroll to Top